BJK - Kabataş Vakfı Okulları

Eğitim Modelimiz

Değer Temelli, Tematik, Bütünsel Eğitim Modelimiz

  • Yaşam içinde insani ve toplumsal değerlerimizin, Eğitim anlayışımıza ve akademik programlarımıza yansıtılmaktadır.
  • Anaokulundan Liseye kadar tüm çalışmaların yönetim ve akademik olarak disiplinlerarası işbirliği ile dikey ve yatay ortak okul ile planlanması, uygulanması ve denetlenmesine dayalı bir programdır.
  • Tematik yaklaşım ile tüm kademelerde ortak değerleri, ortak öğrenme alanlarını kalıcı öğrenmeyi besleyerek bilişsel düzeyde üst beceri ve yeteneklere dönüşmesini sağlanmaktadır.
  • Kurum eğitim liderleri, öğretmenler, ebeveynler ve öğrencilerin üstün destek ve katkılarını içeren ortak bir yaklaşımdır.